Ekologia

Perfect

W nurcie eco

Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w pobliżu Krajobrazowego Parku Pojezierza Iławskiego, obszarze objętym szczególną ochroną przyrody, dlatego zobowiązana jest spełniać wszystkie wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska tj. gospodarki odpadami i opakowaniami, gospodarki wodno-ściekowej oraz emisji gazów i pyłów do powierza.

Profil produkcyjny nie jest uciążliwy dla otoczenia i nie generuje żadnych niebezpiecznych odpadów. Misją marki jest wytwarzanie produktów w czystym naturalnym, nieskażonym środowisku, z dala od zakładów przemysłu ciężkiego dlatego też zagadnienia ekologii są dla niej priorytetowe. 

URODA POLSKA podejmuje także różne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska. Jednym z nich jest 15-letnia współpraca z Organizacjami Odzysku, w zakresie recyklingu i odzysku opakowań wprowadzanych na rynek. Corocznie firma otrzymuje certyfikaty „Certificate resources SAVED”, w których podaje się wymierne korzyści dla środowiska wyrażane redukcją setek ton emisji gazów cieplarnianych.

Na życzenie klienta firma jest w stanie wyprodukować kosmetyki wegańskie, naturalne i bio.