Technologie

Firma Uroda Polska Sp. z o.o.

Zakład produkcyjny firmy URODA Polska sp. z o.o. zajmuje ponad 6.000 metrów kwadratowych magazynów i hal produkcyjnych w Kamieniu Dużym, w sąsiedztwie Iławy. Zakład wyposażony jest w nowoczesne ciągi technologiczne, które zostały zaprojektowane i uruchomione przez specjalistów z Francji i Włoch. Dzięki temu firma posiada duże moce produkcyjne, przy zachowaniu wysokiej jakości produktów zgodnej z wymogami ustawodawstwa europejskiego.

W obiekcie znajdują się:

 • zbiorniki magazynowe alkoholu etylowego o łącznej pojemności roboczej 60 tys. litrów (zainstalowane poza głównym obiektem zakładu),
 • zbiorniki magazynowe gazu do napełniania aerozoli,
 • automatyczne linie produkcyjne przygotowania wyrobów perfumeryjnych, wyposażone w system pomp i przewodów transportu surowców do zbiorników produkcyjnych, sterowane przez komputer procesowy,
 • stacja uzdatniania wody (demineralizacja metodą odwróconej osmozy),
 • mieszalniki oraz zbiorniki magazynowe o łącznej przestrzeni roboczej 240 tys. litrów,
 • maszyny filtrujące wyrób w warunkach niskotemperaturowych,
 • instalacja doprowadzająca sprężony azot do linii produkcyjnych,
 • automatyczne linie transportujące wyroby do maszyn konfekcyjnych,
 • nowoczesne stanowiska konfekcyjne o wysokiej wydajności,
 • automatyczna linia produkcyjna aerozoli,
 • nowoczesne rozwiązania magazynowo – logistyczne,
 • nowoczesne systemy ppoż. i przeciwwybuchowe.

Alkohol etylowy jest jednym z podstawowych surowców przemysłu kosmetycznego. Dostarczany z zewnątrz alkohol etylowy przechowywany jest w zbiornikach magazynowych i transportowany za pomocą pomp rurociągu do zbiorników produkcyjnych. Układ sterujący procesem technologicznym koordynuje pracę całego systemu rurociągów, pomp, zaworów oraz oprzyrządowaniem zbiorników produkcyjnych. Ilość etanolu (w kg) jaką należy pobrać do produkcji kontrolowana jest przez przepływomierz masowy. Produkt zawierający etanol poddawany jest procesowi filtracji, a następnie kierowany do odpowiedniego zbiornika, w którym odbywa się proces dojrzewania.

Po okresie dojrzewania produkty transportowane są za pomocą pomp i systemu rur do stanowisk konfekcyjnych, gdzie rozpoczyna się etap paczkowania. Napełnianie flakoników perfum czy też puszek aerozolowych odbywa się w systemie automatycznym pod kontrolą stanowisk wagowych współpracujących z Systemem Kontroli Ilości Towaru Paczkowanego w zgodzie z ustawą „O Towarach Paczkowanych”. Fakt ten pozwala oznaczać towary paczkowane znakiem „e” będącym informacją dla konsumenta, że produkt spełnia wszystkie wymogi związane z przepisami o kontroli towarów paczkowanych.

Cały proces wytwarzania począwszy od dostaw surowców, poprzez produkcję oraz dystrybucję wyrobów gotowych, jest w pełni kontrolowany i rejestrowany. Poszczególne etapy wytwarzania są opisane w procedurach produkcyjnych i kontrolnych.

Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne i technologiczne, wysokiej klasy park maszynowy, wykwalifikowana kadra, odpowiednio zaprojektowane i zabezpieczone pomieszczenia produkcyjne i magazynowe, stosowanie wysokiej jakości surowców i półproduktów, spełniamy wszelkie wymogi nowoczesnego zakładu produkcyjnego, którego celem jest wytwarzanie dobrych i bezpiecznych wyrobów kosmetycznych w myśl „Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP”.

System GMP obejmuje zbiór działań zabezpieczających przed ewentualnymi błędami podczas wytwarzania, poprawiając także skuteczność, efektywność oraz zwiększając pewność, że trafiający na rynek produkt jest bezpieczny dla zdrowia konsumentów.

Od początku działalności URODA Polska posiada certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 22716: 2007. Certyfikowany obszar obejmuje kontrolę jakości, produkcję i przechowywanie produktów kosmetycznych.

Pozostałe certyfikaty:

 • Certificate Resources Saved
 • Certificate Interseroh Zero Wasted Solutions

Produkowane przez firmę marki, wielokrotnie nagradzane były m.in.:

 • Kobiecą Marką Roku
 • Męską Marką Roku
 • Qltowym Kosmetykiem
 • Konsumencką Marką Roku
 • Super Produktem Roku
 • Złotym Laurem Klienta
 • Dobrą Marką Roku